Pakistan Idol Grand Finale : Full Part 2

Pakistan Idol Grand Finale Part 1

PID-p- full

PID-P-full

Pakistan idol Episode 40 Full – Pakistan idol 20 April 2014 , Top 3 Result

PI Full

Pakistan Idol , Episode 39 , 18 April 2014 , Full Show On Geo TV , Top 3

Pakistan Idol , Episode 39 , 18 April 2014 , Full Show On Geo TV , Top 3

PAKIDELP-5

PAKIDELP-3

PAKIDELP-4

PAKIDELP-2